Rabino Isaac Dichi

PIRKÊ AVOT
abrir
fechar
Play Mobile
Pirkê Avot 1 49m37s 
Play Mobile
Pirkê Avot 2 1h00min34s 
Play Mobile
Pirkê Avot 3 52m54s 
Play Mobile
Pirkê Avot 4 51m43s 
Play Mobile
Pirkê Avot 5 1h16m56s 
Play Mobile
Pirkê Avot 6 55m26s 
Play Mobile
Pirkê Avot 7 1h00m33s 
Play Mobile
Pirkê Avot 8 1h18m29s 
Play Mobile
Pirkê Avot 9 55m53s 
Play Mobile
Pirkê Avot 10 1h18m55s 
Play Mobile
Pirkê Avot 11 52m42s 
Play Mobile
Pirkê Avot 12 1h12m07s 
Play Mobile
Pirkê Avot 13 53m26s 
Play Mobile
Pirkê Avot 14 1h18m13s 
Play Mobile
Pirkê Avot 15 54m08s 
Play Mobile
Pirkê Avot 16 1h30m33s 
Play Mobile
Pirkê Avot 17 1h01m12s 
Play Mobile
Pirkê Avot 18 1h17m28s 
Play Mobile
Pirkê Avot 19 46m05s 
Play Mobile
Pirkê Avot 20 1h07m21s 
Play Mobile
Pirkê Avot 21 1h19m17s 
Play Mobile
Pirkê Avot 22 1h13m15s 
Play Mobile
Pirkê Avot 23 1h19m16s 
Play Mobile
Pirkê Avot 24 41m55s 

MISHNÁ BERURÁ - SHABAT
abrir

SIFTÊ CHAYIM - TEFILÁ
abrir

RAMBAM - HILCHOT DEOT - ÉTICA
abrir
fechar
Play Mobile
Hilchot Deot 1 49m18s 
Play Mobile
Hilchot Deot 2 52m26s 
Play Mobile
Hilchot Deot 3 47m07s 
Play Mobile
Hilchot Deot 4 48m33s 
Play Mobile
Hilchot Deot 5 43m14s 
Play Mobile
Hilchot Deot 6 41m23s 
Play Mobile
Hilchot Deot 7 1h16m41s 
Play Mobile
Hilchot Deot 8 48m00s 
Play Mobile
Hilchot Deot 9 45m44s 
Play Mobile
Hilchot Deot 10 48m33s 
Play Mobile
Hilchot Deot 11 48m33s 
Play Mobile
Hilchot Deot 12 49m01s 
Play Mobile
Hilchot Deot 13 47m25s 
Play Mobile
Hilchot Deot 14 34m29s 
Play Mobile
Hilchot Deot 15 50m42s 
Play Mobile
Hilchot Deot 16 53m26s 
Play Mobile
Hilchot Deot 17 49m29s 

SIFTÊ CHAYIM - YIR´AT SHAMÁYIM
abrir

SIFTÊ CHAYIM - MUSSAR
abrir

SIFTÊ CHAYIM - TSENIUT
abrir


SIFTÊ CHAYIM - ZERIZUT
abrir

SIFTÊ CHAYIM - MAFSIDE HAZEHIRUT
abrir

SIFTÊ CHAYIM - SHABAT
abrir

SIFTÊ CHAYIM - SHEMONÁ ESRÊ
abrir