Tefilá - R. Shalom Benamor

Tefilá com Choro - 1m38s
Amidá - Pedidos - 1m49s
Amidá - Barechenu - Berachá de Prosperidade - 2m37s
Amidá - Barechenu - Berachá Verdadeira - 4m47s
Amidá - Yaale Veyavo no Retse - 1m39s
Amidá - Yaale Veyavo - Salvação - 1m27s
Amidá - Yaale Veyavo - Vida Boa - 0m55s
Amidá - Yaale Veyavo - 4 Piedades - 5m17s
Amidá - Yaale Veyavo - Salvação sem Méritos - 2m38s